Welkom

Sinds 1998 hebben de Belgische stad Sint-Truiden (Limburg) en de Franse gemeente Duras (Lot et Garonne) officieel een jumelage.

Op deze website willen wij U een overzicht geven van de contacten in het kader van deze vriendschapsband. We vertellen U vooreerst graag meer over de geschiedenis van de jumelage. Vervolgens belichten we de beide gemeenten, Sint-Truiden en Duras die samen deze jumelage zijn aangegaan. Bovendien staan we stil bij de verschillende activiteiten die in het kader van deze jumelage worden georganiseerd. Hier vindt ook overzichten met foto’s van de verschillende uitwisselingen.

Met hun jumelage hebben beide gemeentebesturen meerdere doelstellingen met name het creëren van duurzame vriendschapsbanden op het Europese continent, het leren van mekaars cultuur en gewoonten en het aanleren van de Franse taal aan inwoners van Sint-Truiden. Bovenal willen wij vriendschapsbanden tussen inwoners van onze beide gemeenten stimuleren.

Naast deze stedenband heeft de stad Sint-Truiden nog twee andere internationale contacten, met name met het Nederlandse Weert sinds 1981 en met de stad Nueva Guinea in Nicaragua sinds 7 december 2002.

We wensen U veel plezier toe bij het ontdekken van deze website.

 

 Ik wens U veel plezier met het ontdekken van deze site.

Paginatype: