Welkom

Beste bezoeker van deze site

Hartelijk welkom.

Het doet mij plezier als burgemeester van de stad Sint-Truiden, ook bevoegd voor integratie, duurzaam beleid en ontwikkelingssamenwerking, dat u deze site bezoekt. In het jaar 2002 sloot de stad Sint-Truiden een convenant internationale samenwerking met de Vlaamse regering af. De huidige, meest recente convenant is goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 september 2008 en loopt voor de periode 2009-2011.

“De wereld in de dorpsstraat brengen”, is één van de slogans van mijn beleid als burgemeester in het algemeen en qua ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Ook gemeenten/steden moeten trachten met initiatieven, die kort bij de burger staan, de bevolking bewust te maken van de internationale problemen. Bovendien wordt daarmee de aandacht getrokken op het begrip ‘solidariteit’.
Solidair met de mensen, die het hier minder goed hebben, maar ook solidair met de mensen elders in de wereld, die het minder goed hebben.

Dit is eveneens de reden waarom ik als burgemeester bij de bevoegdheidsverdeling na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 ernaar gestreefd heb om de bevoegdheidsdomeinen integratie, duurzaam beleid en ontwikkelingssamenwerking onder mijn bevoegdheid te hebben.
Op die manier kan er rond deze thema’s een gecoördineerde en globale visie ontwikkeld worden.
In die zin is er bijvoorbeeld een beleidsplan gekoppeld, waarbij het de bedoeling is om tegen het einde van deze beleidsperiode, dus 31 december 2012, 0,7 % van de stedelijke begroting aan deze 3 beleidsdomeinen te besteden.
Indien u interesse hebt in dit document, stuur gerust een e-mail naar burgemeester@sint-truiden.be

In heel dit beleid is de stedenband en de uitwisseling tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea in Nicaragua één van de speerpuntenDenis Obando, de huidige burgemeester van Nueva Guinea (zie foto) verbleef in juni 2008  in onze stad.

Binnen de stedenband wordt een bijzondere rol gespeeld door het Nicaraguacomité dat een afzonderlijke vzw is.
Op deze website kan u kennismaken met de vele initiatieven van de vzw Nicaraguacomité.

Ik hou eraan om alle bestuursleden en vrijwilligers, die op de één of andere manier betrokken zijn bij het Nicaraguacomité, van harte te bedanken.

Als burgemeester heet ik u persoonlijk welkom in een solidair en verdraagzaam Sint-Truiden!

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger